Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Wrocławska Szkoła Przyszłości”

Dane szkoły

Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Adres: ul. Barskich 33, lok 2
Numer telefonu: 507025781
Adres e-mail: panekjowita@gmail.com
Strona internetowa: http://www.wsp.wroc.pl
Numer REGON: