Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej

Dane szkoły

Województwo: śląskie
Miasto: Zawada Książęca
Adres: ul. Szkolna 2
Numer telefonu: 660719366
Adres e-mail: spzawada@onet.poczta.pl
Strona internetowa: zspzawada.pl
Numer REGON: